District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2018-12-11 Yuen Long KAM TIN SHI 27A G 700 3.680 @5257 Detail
  2018-12-11 Yuen Long SHUI KAN SHEK 106 1 700 4.480 @6400 Detail
  2018-12-11 Yuen Long TSEUNG KONG WAI 12B 1 700 2.570 @3671 Detail
  2018-12-11 Yuen Long NAM HANG TSUEN 200 G 700 4.800 @6857 Detail
  2018-12-11 Yuen Long CHEONG YU MAN 11 C 485 3.080 @6351 Detail
  2018-12-11 Yuen Long DOMUS 1 19 3.580 Detail
  2018-12-11 Yuen Long GRAND DEL SOL BLK 02 1 H 883 7.030 @7961 Detail
  2018-12-11 Yuen Long GREENFIELDS TWR 02 34 F 5.400 Detail
  2018-12-11 Yuen Long GREENVILLE PARK G 13 3.200 Detail
  2018-12-11 Yuen Long RIVA HELORUS BOULEVARD TWR 05 5 A 1379 12.500 @9065 Detail
  2018-12-11 Yuen Long SERENO VERDE PH 05 REACH SUMMIT TWR 02 2 E 4.000 Detail
  2018-12-11 Yuen Long SHUN HO HSE 1 C 3.200 Detail
  2018-12-11 Yuen Long TSE KING HSE PH 02 5 G Detail
  2018-12-11 Yuen Long WING HING MAN BLK 02 5 C 2.938 Detail
  2018-12-10 Yuen Long CHEERRICK BLDG 4 F 356 2.800 @7865 Detail
  2018-12-10 Yuen Long HILLWOOD G-1 43B 8.000 Detail
  2018-12-10 Yuen Long KWOK WAH MAN 3 C 3.000 Detail
  2018-12-10 Yuen Long MAN YU BLDG 18 F 3.780 Detail
  2018-12-10 Yuen Long PALM SPRINGS MAIZE PATH 15 2021 16.000 @7917 Detail
  2018-12-10 Yuen Long SERENO VERDE PH 05 REACH SUMMIT TWR 01 7 C 5.559 Detail